Friday, September 24, 2021
Home Tags দুৰ্নীতি-অনিয়মৰ অভিযোগত লাট মণ্ডল শংকৰ কুমাৰ দাসৰ নামত ধুবুৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল

Tag: দুৰ্নীতি-অনিয়মৰ অভিযোগত লাট মণ্ডল শংকৰ কুমাৰ দাসৰ নামত ধুবুৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল

ধুবুৰী ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত দালালৰ দপদপনি অব্যাহত , দুৰ্নীতি-অনিয়মৰ অভিযোগত লাট...

ধুবুৰী ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত দালালৰ দপদপনি অব্যাহত , দুৰ্নীতি-অনিয়মৰ অভিযোগত লাট মণ্ডল শংকৰ কুমাৰ দাসৰ নামত ধুবুৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল দুৰ্নীতিৰ দৰ্পণ সেৱা,গৌৰীপুৰ আৰু ধুবুৰী,১...

MOST POPULAR

HOT NEWS